Revisionspligt

Hos Rh Revision er vi et kompetent revisionspartnerselskab, der har hjulpet utallige af privatpersoner og virksomheder med revisionsrelaterede opgave- Vi har givet mange virksomheder en forståelse for økonomiens vigtigste aspekter. Vi rådgiver og guider virksomheder, og forklarer dig blandt andet om revisionspligt.

Revisionspligt

Revisionspligt betyder basalt set, at nogle virksomheder har pligt til at revidere deres årsregnskab af en autoriseret revisor – i nogle tilfælde en statsautoriseret revisor. Alle selskaber og virksomheder skal indlevere årsrapport. Men når et selskab er underlagt revisionspligt, skal årsrapporten ændres og revideres af en statsautoriseret- eller registreret revisor. Hvilken type revisor afhænger af virksomhedens størrelse og regnskabsklasse. Formålet med revisionspligt er, at man viser et retvisende og korrekt regnskab.

Er din virksomhed omfattet af revisionspligt?

Alle selskaber og virksomheder skal hvert år indsende årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen. Dog gælder det ikke for personligt ejede mindre og små virksomheder. Det kommer an på størrelse og hvilken virksomhedsform din forretning er underlagt. Følgende virksomhedsformer for kapitalselskaber er omfattet af revisionspligt:

       Anpartselskaber (ApS)

       Aktieselskaber (A/S)

Regnskabsklasser

Der findes 4 forskellige former for regnskabsklasser – afhængigt af størrelseskravet. Jo større din virksomhed, jo flere krav er der påkrævet. Dog er det ikke alle typer af virksomheder, der har krav på revisionspligt eller indberetning af årsrapport.

Klasse A og B

Regnskabsklasse A dækker over mindre og små virksomheder. Det gælder også for personlig ejet mindre virksomhed (PMV), enkeltmandsvirksomheder (EMV) og interessentskab (I/S). Virksomheder som er omfattet af regnskabsklasse A, er ikke underlagt revisionspligt. Samt behøver forretninger i denne kategori ikke at udarbejde årsrapport efter årsregnskabsloven. Hvilket betyder, at man ikke er pligtig eller obligeret til at ansætte en registreret revisor.

Under regnskabsklasse B har man som udgangspunkt pligt til at lade en revisor revidere dit årsregnskab. Dog kan du også komme udenom revisionspligten i regnskabsklasse B. Driver du en mindre virksomhed, kan du i nogle tilfælde fravælge kravet om både revision og udvidet gennemgang. De lempelige regnskabskrav gælder kun for virksomheder hvis:

       Virksomheden har en balancesum på mindre end fire mio. kr.

       gVirksomheden har en nettoomsætning på mindre end otte mio. kr.

       Virksomheden har højst 12 ansatte på fuld tid gennem hele regnskabsåret.

Har du en mikrovirksomhed, skal du som regel følge de samme regnskabskrav, men der er visse undtagelser. Der er tale om en mikrovirksomhed med lempelige regnskabskrav hvis:

       Virksomheden har en balancesum på max 2,7 mio. kr.

       Virksomheden har max 10 fuldtidsansatte gennem regnskabsåret

       Virksomheden har en nettoomsætning på max 5,4 mio. kr.

 

Klasse C og D

Selskaber og virksomheder i regnskabsklasse C er mellemstore og store forretninger. I denne kategori skal man som pligt udarbejde og indberette årsrapport. En virksomhed i regnskabsklasse C må på balancetidspunket ikke overskride følgende størrelsesgrænser:

       Nettoomsætning på 313 mio. kr.

       Balancesum på 156 mio. kr.

       Gennemsnitligt antal på heltidsbeskæftigede på 250 i løbet af regnskabsåret.

Selskaber og virksomheder i regnskabsklasse D er børsnoterede og statslige aktieselskaber, der har revisionspligt og er obligeret til at indberette årsrapport. Årsrapporten skal mindst bestå af:

       Ledelsespåtegning

       Ledelsesberetning

       Hoved- og nøgletal

       Balance

       Resultatopgørelse

       Pengestrømsopgørelse

       Egenkapitalopgørelse

       Redegørelse for anvendt regnskabspraksis

       Revisionspåtegning

 

Læs meget mere her