Læs mere om kørselsfradraget
og skattefri befordringsfradrag

Hvad er forskellen på kørselsfradrag og skattefri befordringsfradrag?

Alle lønmodtagere har også ret til befordringsfradrag, hvis de kører til og fra arbejde i egen bil eller med anden transportform, og samtidig opfylder de betingelser der er foreskrevet i reglerne, hvilket vi vil gennemgå forneden. Er man berettiget til at søge om befordringsfradrag, kan dette anføres på ens årsopgørelse eller forskudsopgørelse på SKAT’s hjemmeside.

Når en lønmodtager kører i sin egen bil i virksomhedens tjeneste, hvad end det er i forbindelse med et møde eller fordi pågældende skal afhente en genstand, påføres den ansatte en udgift og har med det ret til skattefri befordringsbidrag. Arbejdsgiveren kan i dette fælde dække den ansattes udgifter skattefrit. Dette kan alene ske, hvis der foreligger en fast kilometersats samt hvis en række betingelser er opfyldt.

Forneden vil der være en gennemgang af reglerne for skattefri kørselsgodtgørelse, i daglig tale kaldet kørselspenge, og befordringsfradrag, godtgørelsen for kørsel mellem hjem og arbejde.

Kørselsfradrag eller skattefri befordringsfradrag?

Før vi gennemgår, hvem og hvordan reglerne for befordringsgodtgørelse og kørselsfradrag fastsættes, er det vigtigt, at skitsere forskellene på befordringsgodtgørelse og kørselsfradrag.

Kørselsfradraget får man i forbindelse med den kørsel man har til og fra sin arbejdsplads. Turen skal tælle mere en 24 kilomenter tilsammen, før man er berettiget til at få fradrag. Det betyder ikke noget om transporten foregår i egen bil eller med offentlig transport. Man er berettiget til fradraget anset transportformen.

kørslesfrardraget

Skattefri befordringsfradrag kan udbetales som en godtgørelse til medarbejdere for erhvervsmæssig kørsel. Satserne er fastsat af Skatterådet og reguleres hvert år. Den skattefrie kørselsgodtgørelse kan blandt andet dække udgifter til medarbejderens bil, benzin, vedligeholdelse, vægtafgift, afskrivning, finansiering og forsikring. Se satserne for 2021 forneden:

skattefri befordringsgodtgørelse

Skatterådet fastsætter kørselsfradraget og den skattefrie befordringsfradrag

Skatterådet fastsætter hvert år satserne for kørselsfradrag og en skattefrie befordringsfradrag. Skatterådet fastsatte senest den 17. november 2020 satserne for 2021. Hvert år beregner Skatterådet satserne for det kommende år ud fra en vurdering af udgifterne til med udgangspunkt i udgifterne for erhvervelsen af egen bil. Baggrunden for beregningerne af satserne for 2021 er andet benzinpriserne på 11,31 kr. pr. liter, hvor beregningerne for 2020 tog udgangspunkt i en pris på 12,33 kr. pr. liter. Derudover har Skatterådet også taget forbehold for en skøn over omkostninger til bilen vedligeholdelse, forsikringer m.v. ved fastsættelse af satserne.

RH REVISION kan hjælp dig med som virksomhedsejer eller privat med kørselsfradrag og det skattefrie befordringsfradrag

Kontakt os for en nærmere snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få det bedst mulige udbytte af et evt. kørselsfradrag eller det skattefrie befordringsfradrag. Vi er et statsautoriseret revisionspartnerselskab, og står til til rådighed for virksomhedsejer såvel som privatpersoner.