Kompensationsordning og lønkompensation

Skal vi hjælpe dig med at søge om kompensationsordning for tabt fortjeneste og lønkompensation?

Det har nu vist sig, at restriktionerne er forlænget på ny. Det samme gør sig også gældende for kompensationsordningerne for selvstændige. Staten har tilmed genåbnet lønkompensationen til hjemsendte ansatte, som du ellers ville have afskediget i perioden 9. december 2020 til den 17. januar 2021. Med forlængelse af restriktionerne, kan du ansøge om kompensationsordningerne i perioden 1. september 2020 til og med den 17. januar 2021.

Hvad er kompensationsordningen og hvem gælder den for?

Kompensationsordningen er tiltænkt virksomheder og selvstændige i hele Danmark, som har været berørt af restriktionerne i form af omsætningstab. Befinder du dig i den målgruppe, kan du modtage 90 % af dit omsætningstab. Du kan læse mere her. Har din virksomhed derimod været omfattet af et forbud mod at holde åbent, og af den grund ikke har haft nogen omsætning i perioden, kan du få kompensation for 100 % af dit omsætningstab.

Som nævnt kan kompensationsordningen søges af virksomheder og selvstændige. Det vil sige, at indehavere af personsselskaber og kapitalselskaber (IVS, ApS, A/S) med under 25 fuldtidsansatte har mulighed for at søge om kompensationsordningen. Derudover skal virksomheden forventes at tabe mindst 30 % af dens omsætning i kompensationsperioden, førend den kan søge.

Er du en af flere ejere i en virksomhed og samtidig arbejder i den, og udgør din ejerandel mindst 25 %, har du også mulighed for søge om kompensation for selvstændige.

Ansøg derfor om kompensationsordningen så hurtigt som muligt. Har du hænderne fulde, står vi klar på kontoret i Valby til at tag hånd om hele ansøgningsprocessen.

Hvad er lønkompensation og hvem gælder den for?

Lønkompensation betyder, at du som virksomhedsejer stadig skal fortsætte med at betale fuld løn herunder eventuel pension til de ansatte, som er blevet hjemsendt. Udgiften vil herefter blive kompenseret af staten. Dette gør at flest mulige kan beholde deres arbejde, og at du som virksomhedejer ikke mister dine ansatte.

Ansatte som du ellers ville have afskediget i perioden den 9. december 2020 til den 17. januar 2021 kan derfor blive fredet fra en opsigelse. Der kan søges om midlertidig kompensation på op til 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat. Udgangspunktet er, at man kan søge om kompensation for 75 % af lønnen for ansatte der er funktionærer, og kompensation for 90 % af lønnen for ansatte, der ikke er funktionærer.

Som nævnt foroven kan du som virksomhedsejer søge om lønkompensation – dog gælder der også visse krav i dette tilfælde. Følgende betingelser skal være opfyldt, førend du kan modtage lønkompensation:

  • Virksomheden står til at skulle afskedige minimum 30 % af medarbejderstaben
  • Ansatte der er hjemsendte skal have fuld løn, men må ikke arbejde hjemmefra
  • Virksomheden må selvsagt ikke afskedige medarbejdere i perioden
  • Der vil ikke være mulighed for lønkompensation for medarbejdere, som i forvejen arbejder hjemmefra. For medarbejdere, som i forvejen er arbejdende hjemmefra.

Hvordan hjælper vi dig hos RH Revision?

På vores kontor beliggende i Valby i København, har vi i mange år hjulpet virksomheder i små og store størrelser. Vi har hele arbejdsgange omkring ansøgningsprocessen for kompensationsordningen og lønkompensation. Så tøv ikke med at tag kontakt til os, hvis du har nogle spørgsmål om kompensationsordningen, lønkompensation eller andet.