Bogføringsloven

Fra den 1. juli 2022 trådte en ny version af bogføringsloven i kraft, og der er flere ting, som virksomheder nu skal tage stilling til, når de bogfører. Et eksempel er krav om digital bogføring og digital opbevaring af bilag og andet materiale til bogføring, som dog først forvente at træde i kraft fra 2024. Andre krav skal du allerede nu være opmærksom på. 

Kontakt os i dag

“Det er afgørende for os at være gennemsigtige i vores arbejde, så vores kunder altid har en føling med deres økonomi.”

RH Revision, regnskab, bogføring
Haci Yalcin
Partner

Bogføringsloven

medarbejder

Bliv klogere på den nyeste version af bogføringsloven, og hvad din virksomhed skal foretage sig for at imødekomme de nye krav.

Først og fremmest sætter bogføringsloven nogle nye digitale krav til alle danske virksomheder. Det medfører store forandring for visse virksomheder, der stadig opbevarer bogføringsmateriale i fysiske arkiver og hæfter. Som led i digitaliseringen træder nogle omfattende krav i kraft, og de er vigtige at sætte sig ind i, selvom de først for alvor træder i kraft fra 2024.

Vigtige ændringer

Med den nyeste udgave af bogføringsloven følger en række krav, og selvom ikke alle endnu er trådt i kraft, så er samtlige regler relevante for din fremtidige drift og bogføring af din virksomhed. Der er f.eks. krav til virksomhedernes digitalisering. De følgende lovkrav gælder fra det regnskabsår, der begynder den 1. juli 2024. 

  • Krav til virksomheder om digital bogføring og digital opbevaring af bogføringsmateriale samt bilag. 
  • Krav om løbende digital sikkerhedskopiering af bogføringsmateriale og bilag, som skal opbevares på betryggende vis
  • Krav om beskrivelse af producerer for bogføring og opbevaring af materiale. 
For nogle virksomheder vil den nye version af bogføringsloven medføre en større omvæltning af deres procedurer, mens det vil medføre begrænsede ændringer for andre virksomheder. Foruden de foregående digitale krav foreligger der ligeledes en række krav til afstemninger, som trådte i kraft den 1. juli 2022: 
 
  • Krav om udarbejdelse af nødvendige afstemninger, der sikrer et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger eller angivelser af skat, moms, afgifter og rapporter.

Det pågældende krav afhænger af virksomhedens forhold og hvilken type indberetning, der er tale om. Kravet er dog, at bogholderiet er ajourført, og at bankkonti er afstemt. 

Såfremt kravene ikke overholdes, og bogføringsloven overtrædes, kan det medføre, at Erhvervsstyrelsen påbyder at fejlen rettes, eller at overtrædelsen bringes til ophør. Efterkommer virksomheden fortsat ikke påbuddene, kan det medføre bødestaf, og i værste fald kan Erhvervsstyrelsen anmode om opløsning af virksomheden. Bødestraffen afhænger af virksomhedens størrelse. 

Få rådgivning og hjælp til bogføringsloven 

Det er særdeles vigtigt, at bogføringen udføres korrekt og i overensstemmelse med bogføringsloven, så man ikke overtræder de gældende lovkrav. Du kan derfor med fordel rette henvendelse til RH Revision. Vi kan bistå dig med rådgivning angående den nye version, såfremt du selv ønsker at bogføre. Ellers kan vi håndtere din bogføring fremover. På den måde overlader du arbejdet til en professionel, som sikrer, at samtlige regler overholdes.