nY BOGFØRINGSLOV

 Fra den1. Januar 2023 træder en ny bogføringslov i kraft, hvor der vil være væsentlige ændringer til regnskabsloven. Lovforslaget vil kræve, at virksomheder skal registrere og opbevare regnskabsmaterialer digitalt. Det vil sige, at alt bilag skal digitaliseres, altså et bilag i papirform ikke længere vil være et gyldigt dokumentation for en transaktion i virksomheden.

“Det er afgørende for os at være gennemsigtige i vores arbejde, så vores kunder altid har en føling med deres økonomi.”

RH Revision, regnskab, bogføring
Haci Yalcin
Partner

den nye digitale bogføringsystem og øget revision

Ny bogføringslov

Bliv klogere på den nyeste version af bogføringsloven, og hvad din virksomhed skal foretage sig for at imødekomme de nye krav.

Lovforslaget indeholder ændringer på 2 områder, som vil ændre de nuværende bogføringsprocesser og regnskabsprocesser. Det område virksomheder skal være opmærksomme på er, at der kommer en ny bogføringslov, hvor der er krav om digitalt bogføring og ændringer til årsregnskabsloven, altså øget revision og revisorinddragelse

Vigtige ændringer i den nye bogføringslov

Med den nye bogføringslov følger en række krav, og selvom ikke alle endnu er trådt i kraft, så er samtlige regler relevante for din fremtidige drift og bogføring af din virksomhed. Ændringer til bogføringsloven er følgende:

  • Krav til virksomheder om digital opbevaring af regnskabsmaterialer og en sikkerhedskopi heraf. 
  • Krav på erhvervsstyrelsen får hjemmel til at udføre risikobaseret bogføringskontrol af virksomheder, som ikke har indsendt årsrapport eller som har fravalgt revision.
  • Krav til beskrivelse af virksomheders bogføringsprocedurer som følge af en højere anvendelse af standardsystemer til bogføring og opbevaring af materiale. 
  • Afgivelser af høje bøder, hvis virksomheder ikke lever op til de nye regler.

Læs mere om bogføring her 

Ændringer til årsregnskabsloven

Udover en række krav til bogføringsloven, indeholder lovforslaget også følgende krav til ændringer i årsregnskabsloven:

  • Krav om revisorerklæring efter eget valg for virksomheder i særlige risikobrancher, som har nettoomsætning på mellem 5-8 mio. kr. to år i træk 
  • Krav om revisorpligt for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. i 2 år i træk, uanset størrelsen af deres omsætning og antal ansatte. 
  • Antallet af personale skal oplyses i virksomhedens årsrapport, selv hvis der ikke er nogen ansatte.
  • Forlængelse af indberetningsfristen for årsrapporter forlænges fra 5 til 6 måneder efter regnskabsårets slutning. 
Læs mere om regnskab her

Rådgivning og hjælp til bogføringsloven

Det er særdeles vigtigt, at bogføringen udføres korrekt, så man ikke overtræder de gældende lovkrav. Du kan derfor med fordel rette henvendelse til RH Revision. Vi kan bistå dig med rådgivning, såfremt du selv ønsker at bogføre. Ellers kan vi håndtere din bogføring fremover. På den måde overlader du arbejdet til en professionel, som sikrer, at samtlige regler overholdes. 

Kontakt RH Revision, som er et revisionshus i Valby for yderligere