nY BOGFØRINGSLOV

Fra 2023 trådte en ny bogføringslov i kraft, som henover de næste par år løbende vil medføre omfattende ændringer på virksomheders bogføring. Nogle af ændringerne er, at bogføringsmateriale skal opbevares og udarbejdes digitalt. Du kan læse mere i det følgende. 

“Det er afgørende for os at være gennemsigtige i vores arbejde, så vores kunder altid har en føling med deres økonomi.”

RH Revision, regnskab, bogføring
Haci Yalcin
Partner

Ny bogføringslov i 2023 - HVAD INDEBÆRER DET?

Ny bogføringslov

Bliv klogere på de ændringer, der er kommet ned en ny bogføringslov i 2023, og hvad din virksomhed skal foretage sig for at imødekomme de nye krav.

Lovforslaget indeholder ændringer på to områder, som vil ændre de nuværende bogføringsprocesser og regnskabsprocesser. Det område, virksomheder skal være opmærksomme på, er, at der kommer en ny bogføringslov i 2023 og frem, hvor der er krav om digitalt bogføring og ændringer til årsregnskabsloven, altså øget revision og revisorinddragelse

Vigtige ændringer med ny bogføringslov

Da der kom en ny bogføringslov i 2023, fulgte der en række krav, og selvom ikke alle endnu er trådt i kraft, så er samtlige regler relevante for din fremtidige drift og bogføring af din virksomhed. Ændringer til bogføringsloven er følgende:

  • Krav til virksomheder om digital opbevaring af regnskabsmaterialer og en sikkerhedskopi heraf. 
  • Krav på erhvervsstyrelsen får hjemmel til at udføre risikobaseret bogføringskontrol af virksomheder, som ikke har indsendt årsrapport eller som har fravalgt revision.
  • Krav til beskrivelse af virksomheders bogføringsprocedurer som følge af en højere anvendelse af standardsystemer til bogføring og opbevaring af materiale. 
  • Afgivelser af høje bøder, hvis virksomheder ikke lever op til de nye regler.

Læs mere om bogføring her 

Ændringer til årsregnskabsloven

Udover den række kræv, som kom med den nye bogføringslov, kom der også ændringer i årsregnskabsloven. Nogle af ændringerne var: 

  • Krav om revisorerklæring efter eget valg for virksomheder i særlige risikobrancher, som har nettoomsætning på mellem 5-8 mio. kr. to år i træk 
  • Krav om revisorpligt for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. i 2 år i træk, uanset størrelsen af deres omsætning og antal ansatte. 
  • Antallet af personale skal oplyses i virksomhedens årsrapport, selv hvis der ikke er nogen ansatte.
  • Forlængelse af indberetningsfristen for årsrapporter forlænges fra 5 til 6 måneder efter regnskabsårets slutning. 
Læs mere om regnskab her

Rådgivning og hjælp til bogføringsloven

Det er særdeles vigtigt, at bogføringen udføres korrekt, så man ikke overtræder de gældende lovkrav. Da der kom en ny bogføringslov i 2023, kom der som bekendt en række ny krav. Du kan med fordel rette henvendelse til RH Revision, så vi kan give dig indblik i de regler og betingelser, du skal være opmærksom på, når du bogfører. Vi kan ligeledes stå for den løbende bogføring i din virksomhed. På den måde overlader du arbejdet til en professionel, som sikrer, at samtlige regler overholdes. 

Kontakt RH Revision, som er et revisionshus i Valby for yderligere