Fusion og spaltning

Der kan være mange velbegrundede årsager til, at du overvejer en fusion eller spaltning af din virksomhed. Såfremt du overvejer en omstrukturering af din virksomhed, så kræver det et stort forarbejde. Læs mere om fusioner og spaltninger herunder. 

“Det er afgørende for os at være gennemsigtige i vores arbejde, så vores kunder altid har en føling med deres økonomi.”

RH Revision, regnskab, bogføring
Haci Yalcin
Partner

Hvorfor foretage fusion eller spaltning?

medarbejder

Få mere at vide om, hvad fusion og spaltning af virksomheder er, og hvordan RH Revision kan hjælpe dig og din virksomhed.

Når der sker ændringer i en virksomhed, det kan f.eks. være vækst og nye muligheder eller forandringer på markedet, kan det være relevant at undersøge muligheden for fusion eller spaltning. En veludført fusion kan nemlig medføre en række fordele for virksomheder. Det forudsætter dog omfattende planlægning og indsigt i de potentielle muligheder og udfordringer, som en omstrukturering kan medføre.

Det kan eksempelvis være, at du vil opdele din virksomhed til forskellige funktioner, forberede virksomheden på udvidelse, øge virksomhedens tiltrækningskraft med henblik på investeringer eller noget helt fjerde.

Fusion af din virksomhed

En fusion er en sammensmeltning af to eller endnu flere selskaber. Fusioner kan foretages på to måder. Enten igennem en egentlig fusion, hvor to eller flere selskaber fusioneres i et nyt selskab, eller en uegentlig fusion, hvor et selskab overfører dets aktiver og passiver til et nyt selskab.

Fusioner kan ligeledes være vandrette, dvs. hvor man fusionere mellem søsterselskaber, eller lodrette, hvor man fusionere moder- og datterselskab. 

spaltning af din virksomhed

Man kan spalte selskaber på adskillige måder. De mest anvendte spaltningsmetoder er henholdsvis delvis spaltning og ophørsspaltning. Delvis spaltning af et selskab indebærer stiftelsen af et nyt selskab, hvorefter dele af driften i det eksisterende selskab spaltes til det nye, så begge selskaber varetager forskellige funktioner i virksomheden. 

En ophørsspaltning indebærer lukningen af det gamle selskab, hvorefter man overfører driften til to eller flere nye selskaber. 

rådgivning til fusion eller spaltning

Ved en spaltning eller fusion er der adskillige muligheder og valg, der skal træffes. RH Revision kan være din rådgiver og sparringspartner ved omstruktureringen af din virksomhed. 

Vi kan således rådgive med hensyn til økonomi og SKAT. Det kan være uoverskueligt, da de forskellige omstruktureringsmuligheder indebærer forskellige krav til SKAT og dokumentation, som du skal være opmærksom på. Spaltninger kan både foregå skattepligtigt og skattefrit. Skattefri spaltning kan endvidere foregå med eller uden tilladelse. Rådfør dig hos din revisor, hvis du vil vide mere om skattefri spaltning. 

Desuden kan vi rådgive om den rette omstruktureringsmetode for din virksomhed. Herudover der flere juridiske og ledelsesmæssige faktorer, man som virksomhedsejer skal være opmærksom på. 

Hvis du overvejer en fusion eller spaltning af din virksomhed, så du er mere end velkommen til at kontakte os.