VIRKSOMHEDSOMDANNELSE

Der kan være mange årsager til, at du ser en virksomhedsomdannelse som en passende vej at gå. Reglerne og lovene, som du skal være opmærksom på i forbindelse med en virksomhedsomdannelse, kan være yderst omfattende. Læs mere nedenfor. 

“Det er afgørende for os at være gennemsigtige i vores arbejde, så vores kunder altid har en føling med deres økonomi.”

RH Revision, regnskab, bogføring
Haci Yalcin
Partner

Hvad er en virksomhedsomdannelse?

Revision i Valby, partner


Læs med og få viden omkring virksomhedsomdannelser, og hvad du skal være opmærksom på.

Når en virksomheder ændrer selskabsform, det kan f.eks. være fra enkeltmandsvirksomhed til anpartsselskab, så er det en virksomhedsomdannelse. Før den endelig beslutning træffes, er der en række forhold, man skal være opmærksom på. RH Revision har mange års erfaring med at omdanne virksomheder til den rette selskabsform.

vIGTIGE BETINGELSER VED skattefri OMDANNELSE

Når virksomheden omdannes, får den et nyt CVR-nummer, og man står ikke længere som ejer af den pågældende virksomhed, men derimod anparter eller indehaver af aktier i virksomheden. Omdannelsen kan derfor have en betragtelig indvirken på virksomheden, og det er vigtigt, at man undersøger og rådfører sig om alt, inden man tager den endegyldige beslutning om omdannelse. Du kan med fordel rette henvendelse til RH Revision. Vores kernekompetencer er bl.a. finansiel rådgivning, og rådgivning vedrørende virksomhedsomdannelser er ingen undtagelse. 

I forbindelse med en omdannelse af virksomheden skal der ligeledes laves godkendelser af aftalen med bank, leverandører, kunder og andre, der har længerevarende aftaler med virksomheden. Det er desuden vigtigt, at der er styr på skattereglerne for virksomhedsomdannelser, så omdannelsen kan foregå skattefrit. Skattefrie virksomhedsomdannelser sker efter særlige regler. Reglerne er som følger:

  • Eksempelvis skal man omdanne virksomheden til et helt nyt selskab eller et skuffeselskab, altså et allerede eksisterende tomt selskab. 
  • Virksomhedens aktiver og passiver overgår til selskabet
  • Ejeren må ikke modtage kontanter for virksomheden. Summen skal betales med aktier eller anparter. 
  • Omdannelsen skal indtræffe senest seks måneder efter udløbet af seneste årsregnskab. 
Vil du gerne sikre dig, at din virksomhedsomdannelse foregår problemfrit? Hos RH Revision har vi mange års erfaring med bogholderi, regnskab, skat og rådgivning om de gældende regler og love. Kontakt os derfor gerne, hvis du gerne vil drøfte eller rådføre dig angående en potentiel virksomhedsomdannelse. Vores statsautoriserede revisorer er klar til at hjælpe.