Regnskabsklasser

Danske virksomheder er placeret i forskellige regnskabsklasser, og det er virksomhedens størrelse, der afgør, hvilken klasse de befinder sig i. Regnskabsklassen er bestemmende for, hvor strenge kravene til udarbejdelse af regnskab er. Læs mere nedenfor. 

“Det er afgørende for os at være gennemsigtige i vores arbejde, så vores kunder altid har en føling med deres økonomi.”

RH Revision, regnskab, bogføring
Haci Yalcin
Partner

HVAD ER DE FIRE REGNSKABSKLASSER?

Revision i Valby, Haci


Læs med her og få yderligere viden om de fire regnskabsklasser, hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører, og hvordan du kan få hjælp til regnskab.

Der er fire forskellige regnskabsklasser, som er A, B, C, D. Regnskabsklasse B er opdelt i mikro B og B, mens C er opdelt i mellemstore C og store C. Regnskabsklasserne er opdelt, så de passer til virksomhedernes størrelse, hvor de mindste virksomheder f.eks. hører til A, mens de største hører under D.

Der er tre parametre, der afgør, hvilken regnskabsklasse en given virksomhed tilhører: omsætning, balancesum og antallet af ansatte.

hvad er kravene i de forskellige regnskabsklasser?

Der er som sagt forskellige krav til virksomheder i de enkelte regnskabsklasser. For de fleste gælder kravene fra regnskabsklasse A og B, idet hele 99,7 % af danske virksomheder er SMV’er (små- og mellemstore virksomheder) og dermed hører til disse klasser. Det følgende udgør en opstilling af regnskabsklasserne og de krav, de enkelte virksomheder er underlagt. 

Klasse A

Hvis man har en personligt ejet virksomhed, er man oftest en del af denne regnskabsklasse. Det er ikke påkrævet at indberette årsrapport i denne klasse, men i stedet kan skal udfylde et oplysningsskema.

Klasse B 

Såfremt du har et anpartsselskab eller lignende, hører din virksomhed højst sandsynligt til regnskabsklasse B. I denne klasse er det påkrævet, at man indberetter årsrapport, hvor centrale faktorer som resultatopgørelse, balance, redegørelser og ledelsespåtegning skal udfyldes. Hvis man er en del af regnskabsklasse mikro B, kan man udelade visse oplysninger angående posteringer, anvendt regnskabspraksis m.m. 

Klasse c

For virksomheder, der er en del af regnskabsklasse C, gælder det, at de skal lave en årsrapport, hvor ledelsespåtegning, ledelsesberetning, balance, resultatopgørelse, revisionspåtegning, hoved- og nøgletalsoversigt, pengestrømsomgørelse, noter og  egenkapitalopgørelse som minimum skal fremgå. 

Klasse D

Denne klasse er underlagt de klart strammeste regler, og de skal således imødekomme flere krav end virksomheder i de andre regnskabsklasser. Det er påkrævet, at virksomheder i denne klasse udarbejder og indberetter en årsrapport, der som minimum indeholder ledelsespåtegning, ledelsesberetning, balance, resultatopgørelse, revisionspåtegning, hoved- og nøgletalsoversigt, pengestrømsomgørelse, noter og  egenkapitalopgørelse 

FÅ HJÆLP TIL GENNEMGANG AF REGNSKABET


RH Revision kan hjælpe med gennemgang af dit årsregnskab. Er du i tvivl om, hvilken regnskabsklasse din virksomhed er en del af, og hvad du skal foretage dig, kan du ligeledes rådføre dig hos os. Kontakt os gerne med alle dine spørgsmål og få et uforpligtende tilbud på revision.