Regnskabsklasser

Danske virksomheder er placeret i forskellige regnskabsklasser, og det er virksomhedens størrelse, der afgør, hvilken regnskabsklasse en virksomheden hører til. Den klasse, man er en del af, betinger nemlig, hvor strenge travene til udarbejdelse er regnskab er. Læs mere nedenfor. 

“Det er afgørende for os at være gennemsigtige i vores arbejde, så vores kunder altid har en føling med deres økonomi.”

RH Revision, regnskab, bogføring
Haci Yalcin
Partner

HVAD ER DE FIRE REGNSKABSKLASSER?

Revision i Valby, Haci


Læs med her og få yderligere viden om de fire regnskabsklasser, hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører, og hvordan du kan få hjælp til regnskab.

Der er fire forskellige regnskabsklasser, som er A, B, C, D. Regnskabsklasse B er opdelt i mikro B og B, mens C er opdelt i mellemstore C og store C. De er opdelt, så de passer til virksomhedernes størrelse, hvor de mindste virksomheder f.eks. hører til A, mens de største hører under D.

Der er tre parametre, der afgør, hvilken regnskabsklasse en given virksomhed tilhører: omsætning, balancesum og antallet af ansatte.

hvad er kravene i din regnskabsklasse?

Der er som sagt forskellige krav til de enkelte regnskabsklasser og virksomhederne, der er en del af dem. For de fleste virksomheder gælder kravene fra regnskabsklasse A og B, idet hele 99,7 % af danske virksomheder er SMV’er (små- og mellemstore virksomheder) og dermed hører til disse klasser. Det følgende udgør en opstilling af de enkelte regnskabklasser og de krav, som de enkelte virksomheder er underlagt. 

Klasse A

Hvis man har en personligt ejet virksomhed, er man oftest en del af denne regnskabsklasse. Det er ikke påkrævet at indberette årsrapport i denne klasse, men i stedet kan skal udfylde et oplysningsskema.

Klasse B 

Såfremt du har et anpartsselskab eller lignende, hører din virksomhed højst sandsynligt til regnskabsklasse B. I denne klasse er det påkrævet, at man indberetter årsrapport, hvor centrale faktorer som resultatopgørelse, balance, redegørelser og ledelsespåtegning skal udfyldes. Hvis man er en del af regnskabsklasse mikro B, kan man udelade visse oplysninger angående posteringer, anvendt regnskabspraksis m.m. Det er ofte SMV (små og mellemstore virksomheder), som er en del af denne klasse A og B. 

Klasse C

For virksomheder, der er en del af klasse C, gælder det, at de skal lave en årsrapport, hvor ledelsespåtegning, ledelsesberetning, balance, resultatopgørelse, revisionspåtegning, hoved- og nøgletalsoversigt, pengestrømsomgørelse, noter og  egenkapitalopgørelse som minimum skal fremgå. 

Klasse D

Denne klasse er underlagt de klart strammeste regler, og de skal således imødekomme flere krav end virksomheder i de andre regnskabsklasser. Det er påkrævet, at virksomheder i denne klasse udarbejder og indberetter en årsrapport, der som minimum indeholder ledelsespåtegning, ledelsesberetning, balance, resultatopgørelse, revisionspåtegning, hoved- og nøgletalsoversigt, pengestrømsomgørelse, noter og  egenkapitalopgørelse 

FÅ HJÆLP TIL GENNEMGANG AF REGNSKABET


RH Revision kan hjælpe med gennemgang af dit årsregnskab, uanset hvilken af de fire klasser din virksomhed er en del af. Er du i tvivl om, hvilken regnskabsklasse din virksomhed er en del af, og hvad du skal foretage dig, kan du ligeledes rådføre dig hos os. Kontakt os gerne med alle dine spørgsmål og få et uforpligtende tilbud på revision.