Læs om de fem forskellige fradrage.

Hvad er fradrag?

Et fradrag er det beløb, der bliver trukket fra indkomsten for at betale mindre i skat, som dermed er skattefrit. De 5 forskellige former for fradrag, der skal registreres er personfradrag, kørselsfradrag, beskæftigelsesfradrag, håndværkerfradrag og rentefradrag.

Personfradrag

Personfradrag er et skattefradrag alle dansker har mulighed for at trække fra deres skat. Det er et bundfradrag, der bruges til at beregne indkomstskatten for den enkelte borger. Det vil sige, at der ikke skal betales skat af et vist beløb, som man tjener hver måned.

Personfradraget variere fra år til år og i 2023 er den på 48.000 kr. for borger over 18 år og på 38.400 kr. for borger, der er under 18 år.

Kørselsfradrag

Kørselsfradrag bliver også kaldt for befordringsfradrag og det er det fradrag, man kan trække ved transportomkostninger i forbindelse med sit arbejde. Det er en økonomisk støtte til borger, der rejser langt fra hjem til arbejde. Hvis man kører mere end 24 km til og fra arbejde, er man berettiget til befordringsfradrag.  

Kørselsfradrag

Beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradrag er et fradrag for dig, som er i arbejde og betaler arbejdsmarkedsbidrag. Det er et fradrag, der automatisk beregnes af ens løn. Når der bliver betalt for arbejdsmarkedsbidrag, betaler man også mindre i skat. Fradraget beregnes af SKAT af ens forskudsopgørelse.

Beskæftigelsesfradraget i 2023 er på 10,65%. Det maksimale beløb i beskæftigelsesfradraget i 2023 er 45.600 kr.

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget blev i april 2022 afskaffet, det vil sige, at det ikke længere er muligt at få fradrag for håndværksydelser for grønt formål, dog er det stadig muligt at få fradrag for serviceydelser.

Meningen med håndværkerfradrag er at mindske sort arbejde på den måde, at borger får udført arbejde af håndværkere der betaler skat.

I 2023 er det muligt at få op til 6600 kr. i fradrag for serviceydelser. Det kan inkludere vinduespudsning, rengøring i hjemmet mv. Hvert borger over 18 år i et husstand har sit eget fradrag, som de kan benytte sig af.

Rentefradrag

Hvis man har optaget et lån, der skal betales renter af, kan man få rentefradrag for at betale mindre i skat. Man kan være berettiget til rentefradrag, hvis man har optaget lån hos banken eller et andet finansieringsselskab. Rentefradraget vil automatisk blive beregnet, når man har optaget banklån, realkreditlån, forbrugslån hos et finansieringsselskab eller lån fra det offentlige. 

Disse renteudgifter skal du selv skrive på din årsopgørelse under rubrik 44:

  •        Renter i private låneforhold,  hvis de ikke fremgår på din årsopgørelse.
  •        Renter fra refusionsopgørelse ved køb og salg af fast ejendom.
  •        Renteudgifter af lån med mere end to låntagere.
  •        Renter vedrørende fælleslån optaget via en ejerlejlighedsforening, du betaler afdrag og renter af via de månedlige bidrag til foreningen.

 

Kan du stadig ikke finde hovede og hale i alle de forskellige fradrag? Så står RH-revision i Valby klar til at hjælpe dig med at få et overblik over din økonomi og give dig den bedste rådgivning. Du kan kontakte os her.