Årsrapport

Overlad arbejdet med virksomhedens regnskab, herunder årsrapport, til fageksperter, der er vant til arbejde med revision. Vi sørger for, at alt er udført korrekt, og at de gældende love og regler overholdes til punkt og prikke.

“RH Revision er et revisionshus der hjælper virksomheder med deres økonomi i praksis”

RH Revision, regnskab, bogføring
Haci Yalcin
Partner

ÅRSRAPPORT MED RH Revision

Revision i Valby, arbejde, virksomheds regnskab, bogføring, virksomhedsregnskab

Læs mere her, og bliv klogere på, hvad en årsrapport er, og hvordan egentlig adskiller sig fra et årsregnskab.

Årsrapporten er en rapport, som årligt skal angives og udsendes, hvori virksomhedens situation og tilstand skal beskrives indgående. I rapporten analyserer og vurderer man udviklingen i det foregående år, og rapporten skal vise et retmæssigt billede af situationen. Udarbejdelsen skal ske i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Ikke alle virksomheder er underlagt et krav om at udarbejde en årsrapport. Hos RH Revision kan vi hjælpe din virksomhed med udarbejdelsen, så der ikke er nogle problemer eller tvivlsspørgsmål.

hvad er årsrapport og årsregnskab?

Det er ikke alle virksomheder, som er omfattet af kravet. Det kommer an på virksomhedstype og den regnskabsklasse, som virksomheden er en del af. Det kan du læse mere om her.

Det er nærliggende at forveksle rapporten med årsregnskabet. Der er dog nogle afgørende forskelle mellem de to. Et årsregnskab er et regnskab over selskabet for det foregående år. En årsrapport indsender man sammen med regnskabet, og der er nogle krav til, hvad rapporten skal indeholde. Det hele skal samles i ét dokument. Indholdet kan f.eks. være økonomiske aktiviteter, resultatopgørelse, ledelsespåtegning og revisorerklæring. De konkrete krav, en virksomhed er omfattet af, kommer igen an på virksomhedstype og regnskabsklasse. Nogle virksomheder, herunder f.eks. enkeltmandsvirksomheder og personligt ejede virksomheder, er ikke underlagt noget krav om indberetning af årsrapport. 

I den forbindelse er der forskellige sikkerhedsgrader, hvor revision er den højeste grad af sikkerhed for, at alt er foregået efter bogen. Med andre ord blåstempler du din årsrapport. Af rapporten skal vedhæftede bilag, bankudskrifter og årsopgørelse fremgå. 

hVEM udarbejder rapporten?

Udarbejdelsen af en årsrapport kan udarbejdes af en revisor, og i nogle tilfælde er det påkrævet, at en revisor gennemgår rapporten. I modsætning til årsregnskabet skal en revisor være godkendt eller statsautoriseret, når årsrapporten skal gennemgås. En registreret revisor udarbejder rapporter for små, mellemstore virksomheder og selskaber, mens det er et krav, at statsautoriserede revisor udarbejder det for børsnoterede og finansielle virksomheder. 

Få hjælp til årsrapport

Hos RH Revision er vi statsautoriserede revisorer. Dét sikrer dig den højeste grad af kvalitetssikring, og at vi kan hjælpe dig, uanset hvilken type virksomheder du har. Vi har mange års erfaring med bogføring, regnskaber og rådgivning, og vi kan hjælpe dig med at udarbejde eller godkende din årsrapport. Kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud. 

Kontakt os for en uforpligtende snak

Adresse:

Roskildevej 201, 2500 Valby

Telefon:

Email: