Momsindberetning

Driver du en virksomhed? Så er det vigtigt, at du er opmærksom på momsreglerne. Så skal din virksomhed som udgangspunkt indberette og indbetale moms. Der er dog grænser for momsregistrering, som afhænger af virksomhedens omsætning og branche. 

“Det er afgørende for os at være gennemsigtige i vores arbejde, så vores kunder altid har en føling med deres økonomi.”

RH Revision, regnskab, bogføring
Haci Yalcin
Partner

hVAD ER momsregistrering?

Revision i Valby, Haci


Læs med her, og få yderligere indsigt i momsregnskab, momsregistrering og momsindberetning, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Virksomheder skal momsregistreres, når deres omsætning overstiger 50.000 kr. over et år. Hvis det ikke er tilfældet, kan virksomhed frit vælge, om den skal momsregistreres eller ej. Det betyder, at din virksomhed kan få et CVR-nummer, uden der er lavet momsregistrering. Men hvis virksomheden er momsregistreret, skal der afregnes, momsindberettes og betales, hvad enten omsætningen overstiger 50.000 kr. eller ej.

Nogle ydelser er fritaget for moms i Danmark. Det gælder f.eks. sundhedsbehandlinger, udannelsesydelser og visse former for fast ejendom. Hvis der ikke skal betales moms, skal der ofte betales lønsumsafgift i stedet. Det er dog vigtigt at påpege, at momsfritagelser kan være komplekse og kan ændre sig over tid. Kontakt derfor RH Revision, så du kan få et nøje indblik i reglerne om momsregistrering og momsindberetning.

Momsregnskab

Momsregistrerede virksomheder er underlagt et krav om at føre regnskab over køb og salg. I modsætning til årsregnskabet skal momsregnskabet indberettes løbende og ikke blot én gang om året. Det er vigtigt, at regnskabet udføres og indberettes korrekt med relevante fakturaer, da virksomheden dermed undgår bøder. Et momsregnskab skal indeholde både købs- og salgsmoms: 

  • Købsmoms opkræves, når en virksomhed køber en vare eller ydelse.  
  • Salgsmoms opkræver du af dine kunder, når de køber en vare eller ydelse af dig. 
Hos RH Revision er vi specialiseret i at udarbejde og kvalitetssikre virksomheders regnskaber, herunder momsregnskabet.

Indberetning af moms

For en momsregistreret virksomhed skal der afregnes moms hver måned, hvert kvartal eller hvert halve år. Perioden for momsafregningen afhænger af virksomhedens årlige omsætning. 

  • Månedlig indberetning: Hvis din virksomheds årlige omsætning er over 50 millioner kr., skal du indberette moms hver måned.

  • Kvartalsvis indberetning: Hvis din virksomheds årlige omsætning er mellem 5 og 50 millioner kr., skal du indberette moms kvartalsvis.

  • Halvårlig indberetning: Hvis din virksomheds årlige omsætning er under 5 millioner kr., skal du indberette moms halvårligt.

Det er vigtigt at bemærke, at nystartede virksomheder normalt skal momsindberette kvartalsvis i mindst halvandet år. Efter denne periode vil SKAT vurdere virksomhedens omsætning og eventuelt ændre indberetningsperioden. Virksomheder kan også ansøge om en kortere indberetningsperiode, men det er normalt ikke muligt at forlænge perioden.
 

Momsindberetning

I handel med udlandet opkræves moms normalt ikke ved eksport til lande uden for EU. Handel med EU-lande følger specifikke momssatser, hvor omvendt betalingspligt gælder for momsregistrerede virksomheder. Importmoms betales ved import af varer uden for EU, mens momsfritagelse for indgående moms ofte gælder ved import fra EU-lande. Præcis overholdelse er afgørende, søg rådgivning om nødvendigt.

Har du spørgsmål til momsregistrering, momsindberetning eller momsregnskab?

RH Revision er din pålidelige partner inden for momsindberetning, momsregistrering og momsregnskab. Vores erfarne team af revisorer sikrer præcis overholdelse af momskrav og effektiv håndtering af momspapirarbejde. Vi er nøjagtige i vores arbejde og tilbyder revisorrådgivning til dine behov.

Med RH Revision ved din side kan du fokusere på din kerneforretning, mens vi tager os af alt det nødvendige inden for moms. Vores skræddersyede løsninger og omfattende ekspertise sikrer, at dine momsmæssige forhold er i de bedste hænder. Lad os lette byrden af momsadministrationen, så du kan drive din virksomhed med tillid og sikkerhed.