Tvangsopløsning

Hos RH Revision hjælper vi din virksomhed med at undgå tvangsopløsning eller med genoptagelse af selskabet, såfremt virksomheden allerede er sendt til tvangsoplsning. En virksomhed kan tvinges til opløsning af mange årsager, hvis virksomheden ikke lever op til de stillede krav.

“RH Revision er et revisionshus der hjælper virksomheder med deres økonomi i praksis”

RH Revision, regnskab, bogføring
Haci Yalcin
Partner

Undgå tvangsopløsning

Revision i Valby, arbejde, virksomheds regnskab, bogføring, virksomhedsregnskab

Læs mere her, og få viden om, hvad tvangsopløsning er, og hvordan du kan undgå det for din virksomhed.

Tvangsopløsning er kort fortalt, når et selskab er påtvunget at ophøre med dets eksistens. Tvangsopløsning gælder for kapitalselskaber som aktieselskaber og anpartsselskaber, når de ikke lever op til de lovmæssige krav, som de er underlagt. Det er Erhvervsstyrelsen, der foretager beslutningen om tvangsopløsning. Hos RH Revision har vi hjulpet mange virksomheder med at undgå opløsningen, og vi kan også hjælpe din virksomhed med genoptagelse af dens aktiviteter.

Årsager til tvangsopløsning

Der kan være mange årsager til, at en virksomhed tvinges til at blive opløst. Erhvervsstyrelsen påpeger, at et selskab f.eks. kan påtvinges opløsning, såfremt: 

  • Selskabet ikke har indsendt årsrapporten inden for fristen
  • Selskabet har ulovlig ledelse
  • Selskabet har undladt at registrere legale ejere
  • Selskabet har en ulovlig ledelse
  • Selskabet ledes ikke efter lovgivningens forskrifter eller virksomhedens vedtægter. 

Virksomheder bliver først varslet om de regelbrud, der kan føre til opløsning, og de får ligeledes en frist for, hvornår der skal rettes op på forseelserne. Ellers sender Erhvervsstyrelsen selskabet til tvangsopløsning hos Skifteretten. 

Når først virksomheden er sendt til tvangsopløsning, er selskabet uden ledelse, hvilket i praksis betyder, at al aktivitet ophører. 

genoptagelse af selskab

Det er muligt at bede om en genoptagelse af selskabet, så driften af virksomheden kan fortsætte. Det skal gøres senest 3 måneder efter, at Skifteretten har modtaget begæringen om tvangsopløsning fra Erhvervsstyrelsen, og at virksomheden ikke har været sendt til opløsningen inden for de seneste fem år. 

Det er en forudsætning, at der rettes op på de forhold, der har ført til tvangsløsningen, og der skal udarbejdes en erklæring af en godkendt revisor, som påpeger, at selskabet har kapitalgrundlag til fortsættelse og ingen ulovlige lån.

Er dit selskab under tvangsopløsning, kan du kontakte RH Revision, og så starter vi forløbet hurtigst muligt, så dit selskabs aktiviteter kan genoptages. Vi har erfaring og ekspertise inden for området, og vi sørger for, at du får det bedste resultat. 

Vi hjælper med genoptagelse

Er dit selskab under tvangsopløsning, kan du kontakte RH Revision, og så starter vi forløbet hurtigst muligt, så dit selskab og dets aktiviteter kan genoptages. Vi har erfaring og ekspertise inden for området, og vi sørger for, at du får det bedste resultat. Kontakt os hurtigst muligt, så vi kan starte din sag. 

Kontakt os for en uforpligtende snak

Adresse:

Roskildevej 201, 2500 Valby

Telefon:

Email: